Byzantský ritus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

Mezi východními liturgiemi je byzantský ritus nejvíce rozšířen. Ritus obvyklý v Konstantinopoli se rozšířil brzy na celý patriarchát a na řecké obce v jižní Itálii; od 12. stol. ho převzaly i pravoslavné patriarcháty Alexandrie a Antiochie (v arabské řeči), Kyjevská Rus a nakonec Rusko (ve staroslověnské řeči). Mešní kánon pocházející od Basila Velikého byl vystřídán kánonem Jana Zlatoústého. Byzantský ritus se liší od římského s jeho střízlivou formou tím, že při slavení tajemství jsou symbolicky a působivě podávány dějiny spásy od vtělení až k opětnému návratu Ježíše Krista.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz