Caritas

Kategorie: křesťanství

Výraz odvozený z řeckého charis, jímž se v Novém zákoně označuje láska Boží, která se sděluje lidem v Kristu a v Duchu svatém. Všeobecně se tím však rozumí láska k bližnímu jednotlivých křesťanů, která se obrací zvláště k chudým a potřebným a ujímá se jejich bídy. Současně se tak označuje také organizovaná pomoc katolické církve. Obsahové těžiště církevní sociální práce leží v oblasti zdravotní a výchovné péče. V českých zemích působí jako instituce sociální a charitativní pomoci Česká katolická charita.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz