Abecední výpis k období “4. stol.“

 • Ambrosius viz Ambrož osobnost křesťanství svatí Itálie rané křesťanství 4. stol.
 • Ambrosius Mediolanensis viz Ambrož osobnost křesťanství svatí Itálie rané křesťanství 4. stol.
 • Ambrož osobnost křesťanství svatí Itálie rané křesťanství 4. stol.
 • Ambrož Milánský viz Ambrož osobnost křesťanství svatí Itálie rané křesťanství 4. stol.
 • Anežka Římská osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Antonín osobnost křesťanství mnišství svatí rané křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Antonín Poustevník viz Antonín osobnost křesťanství mnišství svatí rané křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Antonín Veliký viz Antonín osobnost křesťanství mnišství svatí rané křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Antónios viz Antonín osobnost křesťanství mnišství svatí rané křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Ariánství křesťanství hereze 4. stol.
 • Atanáš osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Athanasios viz Atanáš osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Athanasius viz Atanáš osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Athanáš viz Atanáš osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Augustin osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Augustinus Hipponensis viz Augustin osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Augustinus z Hippo Regius viz Augustin osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Aurelius Augustinus viz Augustin osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Basil Veliký osobnost křesťanství mnišství rané křesťanství 4. stol.
 • Basil z Cesareje viz Basil Veliký osobnost křesťanství mnišství rané křesťanství 4. stol.
 • Basileios viz Basil Veliký osobnost křesťanství mnišství rané křesťanství 4. stol.
 • Bazil z Caesareje viz Basil Veliký osobnost křesťanství mnišství rané křesťanství 4. stol.
 • Bazil z Cézareje viz Basil Veliký osobnost křesťanství mnišství rané křesťanství 4. stol.
 • Kappadočtí otcové viz Basil Veliký osobnost křesťanství mnišství rané křesťanství 4. stol.
 • Blažej osobnost rané křesťanství 4. stol.
 • Cyril Alexandrijský osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Kyrillos z Alexandrie viz Cyril Alexandrijský osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Cyril Jeruzalémský osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol.
 • Kyrillos Jeruzalémský viz Cyril Jeruzalémský osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol.
 • Edikt milánský křesťanství církevní dějiny významné události rané křesťanství 4. stol.
 • Efrém osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Efrém Syrský viz Efrém osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Euchité křesťanství hereze Sýrie 4. stol. 5. stol.
 • Eunomiáni křesťanství hereze 4. stol.
 • Eusebios z Césareje viz Eusebius z Cesareje osobnost křesťanství rané křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Eusebius z Cesareje osobnost křesťanství rané křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Evagrius Ponticus osobnost křesťanství mnišství rané křesťanství 4. stol.
 • Evagrius z Pontu viz Evagrius Ponticus osobnost křesťanství mnišství rané křesťanství 4. stol.
 • Florián osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Helena osobnost křesťanství rané křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Hilarius z Poitiers osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol.
 • Ióannés Chrysostomos viz Jan Zlatoústý osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Jan Zlatoústý osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Hieronymus Eusebius Sophronius viz Jeroným osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Jeroným osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Kappadočtí otcové křesťanství teologie patristika rané křesťanství 4. stol.
 • Martin Tourský viz Martin z Tours osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Martin z Tours osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Martin z Toursu viz Martin z Tours osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Mikuláš, biskup osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Monika osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Nestorios osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Nestorius viz Nestorios osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Platón osobnost Řecko antika 5. stol. př.n.l. 4. stol. př.n.l.
 • Silvestr I. osobnost křesťanství papež rané křesťanství 4. stol.
 • Toleranční edikt křesťanství církevní dějiny rané křesťanství 4. stol.
 • Vulfila viz Wulfila osobnost křesťanství hereze rané křesťanství 4. stol.
 • Wulfila osobnost křesťanství hereze rané křesťanství 4. stol.
 • Xenokratés osobnost Řecko antika 4. stol. př.n.l.
 • Pachomios osobnost křesťanství mnišství rané křesťanství 4. stol.
 • Pachomius viz Pachomios osobnost křesťanství mnišství rané křesťanství 4. stol.
 • Grégorios z Nazianzu viz Řehoř Naziánský osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol.
 • Kappadočtí otcové viz Řehoř Naziánský osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol.
 • Řehoř Naziánský osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol.
 • Řehoř Teolog viz Řehoř Naziánský osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol.
 • Grégorios z Nyssy viz Řehoř z Nyssy osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Kappadočtí otcové viz Řehoř z Nyssy osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Řehoř Nyssenský viz Řehoř z Nyssy osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Řehoř z Nyssy osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Vincenc osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Areios viz Arius osobnost rané křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Arius osobnost rané křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Damas I. osobnost křesťanství svatí papež rané křesťanství 4. stol.
 • Damasus viz Damas I. osobnost křesťanství svatí papež rané křesťanství 4. stol.
 • Jan Kassián osobnost křesťanství mnišství rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Eusebius z Vercelli osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol.
 • Paulín Nolánský osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Paulinus z Noly viz Paulín Nolánský osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Petr Chryzolog osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Petrus Chrysologus viz Petr Chryzolog osobnost křesťanství svatí rané křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Apolinář z Laodiceje osobnost křesťanství rané křesťanství 4. stol.
 • Epifanius ze Salaminy osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Aetheria viz Etheria osobnost křesťanství 4. stol.
 • Egeria viz Etheria osobnost křesťanství 4. stol.
 • Egeria Silvia viz Etheria osobnost křesťanství 4. stol.
 • Etheria osobnost křesťanství 4. stol.
 • Eucheria viz Etheria osobnost křesťanství 4. stol.
 • Faustus z Mileve osobnost křesťanství 4. stol.
 • Lactantius osobnost křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Gaius Marius Victorinus viz Marius Victorinus osobnost křesťanství 4. stol.
 • Marius Victorinus osobnost křesťanství 4. stol.
 • Maxim Turínský osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Palladios osobnost křesťanství mnišství 4. stol. 5. stol.
 • Palladius viz Palladios osobnost křesťanství mnišství 4. stol. 5. stol.
 • Pelagius osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Priscilián viz Priscillianus osobnost 4. stol.
 • Priscillianus osobnost 4. stol.
 • Aurelius Prudentius Clemens viz Prudentius osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Prudenc viz Prudentius osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Prudentius osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Rufinus z Aquileje osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Turannius Rufinus viz Rufinus z Aquileje osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Tyrannius Rufinus viz Rufinus z Aquileje osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Arménský patriarcha viz Řehoř Osvícenec osobnost křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Gregorius Illuminator viz Řehoř Osvícenec osobnost křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Řehoř Iluminátor viz Řehoř Osvícenec osobnost křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Řehoř Osvícenec osobnost křesťanství 3. stol. 4. stol.
 • Sulpicius Severus osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Theodor z Mopsuestie osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Teofil z Alexandrie viz Theofil Alexandrijský osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Theofil Alexandrijský osobnost křesťanství 4. stol. 5. stol.
 • Zeno z Verony osobnost křesťanství 4. stol.
 • Achilleus osobnost křesťanství 4. stol.
 • Damián osobnost křesťanství svatí 4. stol.
 • Januárius osobnost křesťanství svatí Itálie 4. stol.
 • Jiří osobnost křesťanství svatí 4. stol.
 • Kosma osobnost křesťanství svatí 4. stol.
 • Lucie osobnost křesťanství svatí 3. stol. 4. stol.
 • Nereus osobnost křesťanství 4. stol.
 • Pankrác osobnost křesťanství svatí 4. stol.
 • Patrik osobnost křesťanství svatí Irsko 4. stol. 5. stol.
 • Vít osobnost křesťanství svatí 4. stol.
 • Bitva u Milvijského mostu křesťanství církevní dějiny významné události 4. stol.
 • Císařský edikt křesťanství církevní dějiny významné události 4. stol.

Copyright iEncyklopedie.cz