Celebrant

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

Odvozenina z lat. celebrare, »slavit«. Termín se užívá ve vztahu k - liturgii, k »působení« Krista, který je tedy pravý a jediný c. Přesto je při bohoslužbě c. celé shromáždění, každý podle své vlastní funkce, zvláštním způsobem je jím - kněz, který svátostným svěcením zastupuje Krista jako hlavu Těla, to je církve (Kat. 1136-1144, 1187-1188). - Liturgie.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz