Cenzor

Kategorie: křesťanství

Z lat. censor, odvozeno z censere, »hodnotit«. Církevní c. má za úkol prověřovat knihy, u nichž je vyžadováno církevní schválení, a zvažovat, zda může být povoleno jejich vydání. Podle - kanonického práva to musí být »vynikající vědec, dbalý učení a žijící řádným životem« (CIC 830). Dnes je církevní schválení povinné pro vydání - bible a jejích překladů, liturgických knih a jejich překladů, - katechismů, teologických a náboženských výukových textů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz