Čep, Jan

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 20. století

(1902–1974), prozaik, překladatel, esejista, narozený v Myslechovicích u Litovle (okr. Olomouc). Po maturitě na zemském reálném gymnáziu v Litovli odešel do Prahy na Karlovu univerzitu, kde navštěvoval přednášky z francouzského a anglického jazyka. Vysokoškolské studium nedokončil. Rozhodující vliv na něho mělo seznámení s Josefem Florianem, u něhož ve Staré Říši v roce 1926 žil. Poté pracoval pro různá nakladatelství jako nakladatelský lektor. Psal povídky, romány, přednášky, eseje a překládal z francouzštiny, angličtiny, němčiny a španělštiny. Publikoval v Tvaru, Listech pro umění a kritiku, v Akordu, Hostu aj. Přeložil mimo jiné Smutné trubače od Sherwooda Andersona a Kašpara z hor od Henriho Pourrata. K nejznámějším pracím patří jeho autobiografie Sestra úzkost a knihy Zeměžluč, Letnice, Děravý plášť, Modrá a zlatá, Hranice stínu. Po únoru 1948 odešel do exilu. Ten mu dal podnět k rozsáhlé činnosti esejistického, filozofického a náboženského rázu. Práce z tohoto období vyšly nákladem Křesťanské akademie v Římě v letech 1953–1976. Papež Jan XXIII. mu udělil za celoživotní dílo Papežský řád svatého Silvestra. Zemřel v Paříži a je pochován v rodinné hrobce Du Bosů na hřbitově v Celle-St. Cloud u Paříže. Souborné dílo vychází od 90. let v naklada­telství Vyšehrad a CDK.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz