Chetitské náboženství

Kategorie: religionistika

Podkategorie: chetité mytologie

Chetitský panteon se vyznačuje značným počtem bohů. Tak byl panteon v raných chetitských pramenech popisován často jako "Tisíc bohů země Chatti". Tento počet odpovídá asi také množství známému dnes z chetitských textů. Vysoký počet bohů vznikl tendencí Chetitů přidělit v panteonu místo všem bohům, kteří byli uctíváni v jejich říši. Kulty těchto bohů zůstaly zachovány a byly dále pěstovány. Náboženské představy doby chetitské nové říše vznikly z dlouhé historické tradice, která převzala mnohé prvky zvláště z náboženství Protochetitů a Churritů. Hlavním bohem panteonu doby nové říše (kolem r. 1400 - 1200 př. Kr.) byl staromaloasijský bůh bouře, který byl tehdy ztotožňován s churritiským Tešubem. Nejdůležitější bohyní byla bohyně slunce z Arinny, která odpovídala churritské Chepatě. Silnější kanonizace panteonu nastala teprve v době posledních králů a našla svůj umělecký výraz ve skalní svatyni Yazilikaya blízko hlavního chetitského města. Život se vyznačoval hlubokou religiozitou. Král, který současně byl nejvyšším knězem, musel o svátcích dbát přísně ceremonií a vykonávat je.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

chetité

mytologieCopyright iEncyklopedie.cz