Chrám

Kategorie: religionistika

V užším smyslu byl chrám bydlištěm boha. V každé kultuře měly chrámy jiný vzhled, podle tradic a potřeby božstev. Ve starém Egyptě symbolizoval chrám také tok Nilu a zemi na jeho březích. V Mezopotámii se na pravoúhlém půdorysu zvedala stavba s postranním vchodem, který uvnitř vyznačovaly prostory v podobě galerií při úzkém vnitřním dvoře. Jak v Egyptě, tak v Mezopotámii byly chrámy místem shromažďování a redistribuci zboží všeho druhu, a měly proto velkou hospodářskou a politickou moc. Nejznámější formou řeckého chrámu je "dórský peripteros", který vznikl v 9. - 8. stol. př. Kr.: stavba obklopená ze všech stran sloupovou halou, která měla uvnitř předsíň a cellu (chrámovou síň) s kultovním zobrazením. Římský chrám byl odvozen jak z řecké, tak z etruské architektury. Stál na pódiu, měl hlubokou předsíň a často trojdílnou cellu, protože v ní byla uctívána triáda bohů. Myšlenka takového panteonu byla jiným kulturám cizí. Zvláštností řecko - římského chrámu bylo umístění obětního oltáře před chrám.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz