Cibulka, Josef

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 20. století

(1886–1968), kněz a historik umění, narozený v Ústí nad Orlicí. Studoval teologii a dějiny umění na univerzitách v Římě, Paříži a Vídni. V letech 1910–1918 působil jako docent na biskupském kněžském semináři v Hradci Králové. Od roku 1922 působil na Teologické fakultě UK v Praze, od roku 1926 jako řádný profesor křesťanské archeologie a dějin církevního umění. V letech 1939–1945 ředitel Národní galerie v Praze. Zabýval se starokřesťanskou ikonografií a nejstarší českou církevní architekturou. Přední znalec českého korunovačního řádu, původu, stylu a funkce českých korunovačních klenotů. Autor prací Starokřesťanská ikonografie a zobrazování Ukřižovaného (1924); Starokřesťanské umění (1929); Václavova rotunda sv. Víta (1933), Korunovační klenoty Království českého (1969) aj. Zemřel v Praze.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz