Církevní soudy

Kategorie: křesťanství

Jsou to orgány, jejichž prostřednictvím sbor - biskupů s - papežem, nikdy bez něho, vykonává v církvi soudní moc k ochraně práv soukromých i společných. Církevní soudy rozhodují: a) spory, které se týkají věcí duchovních ( - víra, mravnost, - svátosti, - sliby) nebo s duchovními věcmi spojených (církevní statky), b) spory v oblasti přestupků proti církevním - zákonům, c) spory vzniklé na základě výkonu správní moci (CIC 1400-1401). Pokud jde o jejich pravomoc, člení se c.s. na: soudy prvního stupně (soud diecézní, jemuž předsedá soudní - vikář jmenovaný biskupem), soudy druhého stupně (pro odvolání se proti rozsudkům soudů prvního stupně, takovým soudem může být např. soud metropolitní), soudy třetího stupně ( - Římská rota, - Apoštolská signatura).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz