Číselná symbolika

Kategorie: religionistika

Už řecký filozof Pythagoras poznal, že všecky věci a jevy v kosmu se dají vyjádřit v číselných poměrech. Podle nauky kabaly je duchovní vesmír stvořen z deseti pračísel, "sefirotů". "Deset" je také pro Pythagora "dokonalé číslo", protože může být vytvořeno přičítáním prvních čtyř čísel (tetrakys). Už v Knize moudrosti můžeme číst: "Bůh uspořádal všecko podle míry, počtu a váhy" (Moudrost 11,21), a Babylóňané přiřazovali dokonce svým bohům určitá čísla, stejně jako Egypťané a Indové. Téměř ve všech kulturách světa se číslo uvádí v souvislost se symbolikou pohlaví: lichá čísla jsou mužská, sudá naproti tomu ženská. Pythagoras používal ve své slavné "Tabuli protikladů" stejného přiřazování. Oblastí, kde čísla a jejich symbolický význam hrají odjakživa nejdůležitější roli, je kosmologie: opět to byli Babylóňané, kteří vytvořili ještě dnes platné dělení zvěrokruhu na dvanáct znamení a obrazů, nebe dělili na sedm "poschodí", sedm planetárních sfér nebo "sedm nebí". Menora, sedmiramenný svícen Židů, má stejný význam, ačkoliv jeho sedm ramen se někdy vztahuje na sedm směrů prostoru (centrum, nahoře, dole a k tomu čtyři nebeské směry). Avšak sedmička se - stejně jako dvanáctka - vztahovala nejen k prostoru, ale i k časomíře. Podle Starého zákona byl svět stvořen v sedmi dnech. Z totožnosti planetárního týdne o sedmi dnech se čtvrtinou úplného měsíčního cyklu vyplynulo ještě dnes platné dělení měsíčního měsíce na čtyři týdny. Kalendářní rok byl zase vytvořen z dvanácti měsíčních cyklů. Jestliže tedy "dvanáct" a "sedm" měly v souvislosti s vytvořením kosmologie ve starém Orientě tak veliký význam, platí to neméně pro čísla "tři" a "čtyři". "Tři" je číslo zprostředkování: spojuje protiklady, pro které je číslo "dvě" (dualita): "otec, matka, dítě" nebo "minulost, přítomnost, budoucnost" nebo "vpravo, střed, vlevo" aj. "Tři" je zvláště číslo osudových mocností. "Čtyři" je naproti tomu číslo "koutů světa", nebeských směrů, větrů, prvků, ročních dob a věků. Osm rohů má "světový dům" jako celek - představa, která je převzata od pythagorejců a projevuje se ještě v osmibokém půdorysu křtitelnic.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz