Čížkovský, Zdeněk

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 20. století

(1921–2004), kněz a misionář. Vystudoval učitelský ústav. Po jeho absolvování byl za protektorátu totálně nasazen v Berlíně, odkud po roce uprchl. Poté byl zatčen gestapem a vězněn. Po válce se stal učitelem v Domaníně. Po únoru 1948 emigroval a po pobytu v různých zemích zakotvil v Jižní Africe, kde vstoupil do misionářského řádu oblátů. Nejprve působil mezi krajany, kteří tam přišli v roce 1968, později působil mezi domorodým černošským obyvatelstvem. Po roce 1990 se vrátil do vlasti. V letech 1993–1998 byl národním ředitelem Papežského misij­ního díla. Působí jako farář v Klokotech. V červenci 1998 obdržel z rukou ministra zahraničních věcí cenu Gratias agit za šíření dobrého jména naší re­publiky v zahraničí. Vydal vzpomínky pod názvem V Africe mi říkali Sípho (2003).
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz