Čtyři vznešené pravdy

Kategorie: religionistika

Podkategorie: buddhismus

V nich je formulováno poznání nutné k duchovnímu probuzení hínajánového buddhismu. Neznalost čtyř pravd se rovná nevědění, které člověka spolu s žádostivostí poutá k bolestnému koloběhu znovurození. Čtyřmi pravdami Buddha učí, že všecka existence je strastná a příčinou strastí je žádostivost (viz tanha, tršna), že zánikem žádostivosti zanikne i strast a že cestou k zániku strasti je osmidílná stezka.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

buddhismusCopyright iEncyklopedie.cz