Čtyřicet hodin

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: velikonoce

Zbožná praxe spočívající v - adoraci před Nejsvětější svátostí oltářní po dobu 40 hodin (nemusí být nepřetržitě). Rozšířila se v Zaře ve 13. stol., kde jedno bratrstvo uctívalo oltářní svátost po 40 hodin od - Velkého pátku do rána velikonoční neděle. Takovéto uctívání - eucharistie se od 16. stol. stalo lidovou pobožností, zvláště v Itálii. Později se z ní vyvinula tzv. stálá - eucharistická adorace.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

velikonoceCopyright iEncyklopedie.cz