Ďábel

Kategorie: religionistika

V náboženstvích je postava ďábla ztělesněním zla. Už staří Egypťané znali postavu srovnatelnou s ďáblem: Setha, protivníka Usírewova a Hórova. V náboženství Zarathustrově je Ahriman, projev temného a zlého principu, dokonce protibohem; teprve v boji na konci času ho nakonec přemohou moci světla, které bojují na straně Ahura Mazdy. Také buddhismus zná postavu srovnatelnou s ďáblem: Maru, pokušitele, který chce Buddhu svést z jeho cesty a slibuje mu za to bohatství světa. Ve Starém zákoně vystupuje satan zprvu poměrně nevinně, totiž v roli žalobce při Posledním soudu. Teprve v Novém zákoně se stává nejvyšším ze všech zlých duchů, nepřítelem Boha a ztělesněním zla vůbec. Jinými ďábelskými silami ze světa Starého zákona jsou bůh Filištínů Belzebub (pán much) nebo Beliál. Jméno "ďábel" je řeckého původu a znamená vlastně "překrucovač", "pomlouvač". Apokryfní kniha Henochova líčí vzpouru části andělů pod vedením Lucifera (latinsky: Světlonoš) proti Bohu a jemu oddaným andělům. Při následném boji andělů je Lucifer a jemu zavázané mocnosti svržen archandělem Michaelem z nebe; v evangeliu sv. Lukáše se říká, že satan "spadl z nebe jako blesk". Jeho pád, podle pozdější legendy a lidové tradice, vedl k tomu, že si ďábel zlomil nohu a od té doby kulhá. Motiv "kulhavého ďábla" je velmi rozšířen nejen v lidové víře, ale i ve světové literatuře - např. román "Kulhavý ďábel" od Lesage nebo v postavě Mefista ve Faustově dramatu; vyskytuje se i v orientálních pohádkových motivech. Zvíře, identifikované nejčastěji s ďáblem, je had, který vystupuje už v knize Genesis Starého zákona jako veliký pokušitel, který svede prarodiče k prvotnímu hříchu. V pozdějších znázorněních vzal ďábel na sebe namnoze i známky božstva podsvětí nebo démonické postavy antické mytologie: může vystupovat jako Satyr a Silen nebo jako bůh Pan např. s koňskou nohou nebo v podobě kozla; také nestvůry v podobě draka v kosmogoniích starého Orientu žijí dále v obraze ďábla s dračími a netopýřími křídly. Ve staronordické mytologii má Loki rysy ďábla. S křesťanským ďáblem je srovnatelný v islámském světě Iblis, resp. Šejtán.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz