Dekalog

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Podle Starého zákona (Exodus 20,1-17 a Deuteronomium 5,6-18) zjevil desatero přikázání Jahve Mojžíšovi na hoře Sinaj na kamenných deskách. Je vyjádřením vztahu mezi Bohem a vyvoleným izraelským národem. Nejstarším zachovalým opisem je papyrus Nash z 1. stol. př. Kr.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz