Děkan

Kategorie: křesťanství

Z lat. decanus, odvozeno z decem, »deset« (původně »hlava desetičlenné skupiny«). Ten, který zaujímá první místo mezi kolegy z důvodu dlouhodobé služby, jmenování nebo věku. D. kardinálského - kolegia je volen z - kardinálů s titulem některého periferního kostela, předsedá tomuto kolegiu a je považován za primus inter pares. Jeho úkolem je vysvětit na - biskupa zvoleného - papeže, pokud ještě biskupem není. D. papežského apelačního soudu je nejstarší z - auditorů. D. (nebo okrskový - vikář či - arcikněz) je také - farář, který je představeným okrskového - vikariátu (CIC 553, par. 1) a je jedním z nejbližších spolupracovníků diecézního biskupa.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz