Descartes, René

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 17. století

(*La Haye 31.3.1596 - +Stockholm 11.2.1650). Latinsky Renatus Cartesius. Spoluzakladatel novodobé filozofie učinil pochybnost metodou svého myšlení. Jediná jistota leží pro Descarta v poznání cogito, ergo sum (myslím, tedy jsem). Jeho transsubstanciační nauka (o proměňování) nebyla přijímána především jezuity, jeho nauka o Bohu byla potírána kalvinisty; obecně jeho učení ovlivnilo jansenismus, osvícenství a Barucha Spinozu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

17. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz