Deuteronomisté

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Bibličtí autoři v době babylónského vyhnanství a krátce po něm vypravují o dějinách Božího lidu od dobytí země kolem Jordánu (13. stol. př. Kr.) až do jeho podrobení říší Babylónskou (6. stol. př. Kr.). Tento konec se hodnotí jako trest za odpadnutí od víry izraelských kmenů. Spisy deuteronomistů zahrnují Deuteronomium, Jozue, Soudců a obě knihy Samuelovy a Královské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz