Deuteronomium

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Takto označovaná pátá kniha Mojžíšova vznikla vlivem kněžsko - levitických a prorockých vlivů v Izraeli před r. 621 př. Kr. Obsahuje především zákony kultu, královské a válečné, které pocházejí od Mojžíše. Do Pentateuchu bylo Deuteronomium včleněno až po návratu z babylónského zajetí a doplnilo tak jeho původní pramen.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz