Diaspora

Kategorie: judaismus

Původně označení oblastí, v nichž žili Židé mimo Palestinu jako menšina, roztroušeni mezi nežidovským obyvatelstvem. Dnes se pojem používá všeobecně pro všechny náboženské společnosti, které žijí mezi jinověrci. Také křesťanské církve znají diasporu, např. evangelická diaspora jako následek dynastického rozštěpení od doby reformace.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz