Dokulil, Jan

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 20. století

(1910–1974), kněz, básník, překladatel, narozený v Mastníku u Třebíče. Po maturitě na klasickém gymnáziu v Třebíči studoval dva semestry na Filozofické fakultě UK češtinu a angličtinu a 1930–1935 teologii v Brně. Po vysvěcení na kněze působil na několika místech Moravy, od 1937 v Uhřínově u Velkého Meziříčí, kde se stal 1941 farářem. 1950 unikl před zatčením, skrýval se do 1957, kdy byl vypátrán a odsouzen k 12 letům vězení. Po propuštění 1965 pracoval jako knihovník v Zá­padomoravském muzeu v Třebíči, 1966–1967 jako archivář spotřebního družstva Jednota v Moravských Budějovicích. Od ledna 1968 až do smrti byl správcem farnosti ve Svitávce. Byl švagrem básníka a překladatele Jana Zahradníčka. Patřil k básnickému okruhu kolem katolické revue Akord, jeho verš má hymnický ráz – sbírky Lidský živote (1940), Tváří v tvář (1947). V devadesátých letech vyšly Verše z pozůstalosti (1994). Překladatelskou činnost zaměřil na duchovní literaturu. Většina pře­kladatelského díla spadá do období před rokem 1945 – J. H. Newman: Maria v litaniích. Rozjímání o Panně Marii (1939), Starokřesťanské hymny (1937), K. Emmerichová: Hořké umučení Pána našeho Ježíše Kris­ta (1948).
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz