Dostál-Lutinov, Karel

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 19. století 20. století

(1871–1923), kněz, básník, překladatel, publicista, narozený v Prostějově. V roce 1890 maturoval na německém státním reálném gymnáziu v Kroměříži, teologii vystudoval na Teologické fakultě v Olomouci, kde byl v červenci 1890 vysvěcen na kněze. Působil jako farář v Prostějově. Společně se Sigismundem Bouškou a Xaverem Dvořákem patřil k organizátorům Katolické moderny, jejíž časopis Nový život dvanáct let redigoval. Vydal básnické sbírky Království Boží na zemi (1899) a Písně tvorů (1917). Překládal z němčiny, italštiny a latiny (např. Kvítky sv. Františka, Dětství Ježíšovo, Duch Německa aj.) Po zániku Nového života přispíval do katolických periodik na Moravě: Ječmínek, Našinec, Den aj. V roce 1912 založil literární revui Archa. Těsně před smrtí vydal knihu Hovory dne (1923–1924), ve které shrnul publicistické práce zveřejněné v časopise Den v letech 1918–1923. Zemřel v Prostějově.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

19. století

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz