Důkazy Boží existence

Kategorie: religionistika teologie

Od antiky se opakují pokusy zdůvodnit víru v Boha tím, že se dokáže jeho existence filozoficko-vědeckou reflexí. Zpravidla se pro to předkládá pět úvah, které ukazují Boha 1) jako první příčinu všeho pohybu a působení (kosmologický důkaz), 2) jako poslední cíl veškeré účelnosti a smyslu (teleologický důkaz), 3) jako zakladatele a ručitele mravního vědomí lidstva (morální důkaz), 4) jako nekonečno, jsoucí v rozumu, které odůvodňuje pravdu a dobro (noetický důkaz) a 5) jako bytí obsažené v pojmu nejvyšší bytosti (ontologický důkaz). Výměny názorů o průkaznosti těchto argumentů se účastní všichni západní teologové a mnozí filozofové, zejména Tomáš Akvinský.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

teologieCopyright iEncyklopedie.cz