Dvaita

Kategorie: religionistika

Podkategorie: hinduismus

Důležitá hinduistická škola, kterou založil Madhva (*1199 - +1278), se počítá k višnuismu, protože v jejím učení zaujímá osobní bůh Višnu místo brahma z upanišad. Avšak není zde rovnost mezi bohem a jeho nedokonalým stvořením. Toto dualistické pojetí popírá možnost samospasení. Spásu člověk dosáhne jen skrze boha.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

hinduismusCopyright iEncyklopedie.cz