Ecce homo

Kategorie: křesťanství

Zvolání: Hle, člověk! (Ecce homo!) směřoval Pilát Pontský k židovskému lidu během soudu nad Ježíšem ve snaze upozornit na žalostný stav zbičovaného a trním korunovaného odsouzence. Utrýzněný Ježíš na konci svých lidských sil je pro světové umění jedním z nejdramatičtějších inspiračních pramenů a pro věřící častým námětem meditace.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz