Ekumenismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: Nový zákon

To, co je křesťanským církvím společné, se ve 20. stol. zase více zdůrazňuje, zatímco se církevní dějiny do té doby vyznačovaly četnými odštěpeními (viz schisma) a křesťané bývali posléze velmi vzdáleni jednoty církve jako tajemného Těla Kristova. Od r. 1948 existuje Ekumenická rada církví, která se definuje jako "společenství církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista podle Písma svatého jako Boha a Spasitele, a proto se snaží splnit, k čemu jsou společně povolány, ke cti Boha Otce, Syna a Ducha svatého". Jediná z církví, které nepatří k této radě, je katolická, i když se od doby papeže Jana XXIII. rovněž nestaví proti ní a ke spolupráci využívá jiné formy (viz hnutí Una sancta) a má při ERC stálého pozorovatele. Za ekumenu lze v širším smyslu považovat i vztahy mezi náboženstvími, které se pěstují mj. formou náboženských rozhovorů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

Nový zákonCopyright iEncyklopedie.cz