Ekumenismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: Nový zákon

Z řec. oikoumené (gé), »obydlená země«. Je to hnutí, které propaguje - jednotu křesťanů všech - vyznání ve shodě s Ježíšovou modlitbou: »Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě« (Jan 17,21). Moderní e. vznikl v - protestantském prostředí v Edinburgu r. 1910. Katolická církev přijala ekumenické hnutí opatrně a pozvolna. Druhým - vatikánským koncilem, který schválil dekret o ekumenismu Unitatis redintegratio, padl odstup a ekumenická činnost se stala ještě přesvědčivější i díky Sekretariátu pro jednotu křesťanů, založenému r. 1960. Ekumenické hnutí kromě toho, že podporuje setkávání a dialog mezi různými křesťanskými církvemi, se modlí také za jednotu. Z toho důvodu se každý rok v týdnu od 18. - 25. ledna koná »týden modliteb za jednotu křesťanů«

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

Nový zákonCopyright iEncyklopedie.cz