Eleusinská mysteria

Kategorie: religionistika

Místní zařazení: Řecko

V řeckém světě nejznámější svatyně mysterií byla zasvěcena bohyni Déméter a její dceři Koré (Persefoné). Tajné kultovní obřady (Eleusínia) zde konané, se týkaly plodnosti, vznikání a zanikání života a vykazovaly silné sexuální rysy, neboť se věřilo, že početí na poli zaručí i plodnost země. Zasvěcení do mysterií probíhalo ve třech stupních: zasvěcení (myésis), naplnění (teleté) a nazírání (epopteiá). Jejich vyvrcholením byl posvatný sňatek (hieros gamos) Déméter a Dia. Kult v Eleusíně sahá až do doby mykénské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

ŘeckoCopyright iEncyklopedie.cz