Emauzy

Kategorie: křesťanství

1. Místo, doposud přesně nelokalizované, kam šli dva učedníci Ježíšovi, když se jim zjevil a doprovázel je na cestě.
2. Klášter benediktinů se slovanskou liturgií, založený r. 1347 Karlem IV. V den posvěcení kostela se právě četlo čtení z Nového zákona o emauzských poutnících, proto se mu říká Emauzy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz