En-Sof

Kategorie: judaismus

Též Ejn Sof (doslova "bez konce"). V kabale označuje tento pojem čisté bytí boží, člověkem nepoznatelné a nepojmenovatelné. En-Sof leží mimo smyslovou zkušenost, resp. mystické ponoření.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz