Episkopalismus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Hnutí v katolické církvi, zaměřené proti absolutistické papežské církevní ústavě, které chce převést těžiště církevního řízení z papeže a kurie na biskupy a koncily. Své začátky má ve 14. stol. V evangelické církevní nauce 17. stol. představuje episkopalismus pokus ospravedlnit z říšského práva ius reformandi (právo reformace) a vnější vládu zemského pána nad církví.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz