Eremité

Kategorie: religionistika

Poustevníci nebo "bydlící sami" se zcela vzdalují společnosti, aby usilovali v samotě cely, pouště nebo jako bezdomovci nerušeně o dosažení dokonalosti. Tak byly a jsou ve všech náboženstvích skupiny, které se odlišují od světskosti: buddhističtí putovní mniši, esejci v židovství, augustiniánští poustevníci, kartuziáni aj. v křesťanství, athosští mniši u pravoslavných nebo islámští súfi.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz