Eschatologie

Kategorie: křesťanství

Z řec. eschaton, »poslední«, a logos, »věda«. Eschaton je poslední realita, novissimum v životě člověka a světa. Teologická nauka, která studuje »poslední věci« (zabývá se konečným údělem člověka a vesmíru), chápané nejen v časovém rozměru, nýbrž v jejich souvislostech s životem Krista, a proto konečné v perspektivě dějin spásy. - Bible uvádí dějiny lidstva jako - dějiny spásy, tedy jako dovršení - smlouvy mezi Bohem a lidmi, jsou to dějiny, které spojuje počátek (alfa) světa ( - stvoření) s koncem (omega) věcí. Kristus je rozhodující událostí dějin, jeho zmrtvýchvstání je událostí výlučně eschatologickou, protože umožnilo a bylo počátkem dovršení všech věcí. Na konci časů se uskuteční slavný návrat Krista (Zj 21,23) s konečným vítězstvím nad - satanem a zlem.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz