Esejci

Kategorie: judaismus

Časové zařazení: starověk

Esenští nebli esejci byla židovská sekta, která existovala u Mrtvého moře od asi r. 150 př. Kr. až do zničení Římany r. 68 po Kr. Vznikla v odporu proti rostoucí helénizaci židovství, zachovávala přísně předpisy o sobotě a čistotě a vyvinula vlastní synagogální bohoslužbu. Rozčleněna byla na část žijící v celibátu a část v manželství, všechen majetek měla společný.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismus

starověkCopyright iEncyklopedie.cz