Etruské náboženství

Kategorie: religionistika

Podkategorie: etruskové

Místní zařazení: Itálie

Časové zařazení: starověk

Zásadně lze náboženství Etrusků těžko oddělit od řeckého, protože tito přistěhovalci byli v Itálii pořečťováni. Přesto lze mezi jmény řeckých a později římských bohů a bohyň vystopovat něco z bohů jejich vlasti, která se umísťuje někdy do Lýdie, někdy na syrsko-palestinské pobřeží Středozemního moře. Latinští spisovatelé zdůrazňují silnou religiozitu Etrusků a jejich obětní horlivost. Tak se stal nejvyšší bůh Tinia, často znázorňovaný mladistvý a bezvousý, Diem/Jupiterem, za Athénou/Minervou se skrývá stará orientální bohyně mateřství. Mars není u Etrusků bohem války, nýbrž vegetace. Obtíže při posuzování světa etruských bohů působí především jazyk a písmo Etrusků. Teprve v pozdějších dokumentech, v nichž Etruskové užívají latinskou abecedu, se daří identifikovat jména. Tak je Dionýsos Fuflunem, Selvans odpovídá Sylvanovi a Nehtuns Neptunovi. Vyobrazení sice ukazují často neřecké scény jako kojení dospělého Hérakla, ale jako celek nelze etruskou mytologii poznat a hodnotit, protože se nedochovala.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

starověk

etruskové

ItálieCopyright iEncyklopedie.cz