Ezdrášovy knihy

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Kanonické biblické knihy Ezdráše a Nehemiáše, apokryfní 3. kniha Ezdrášova a apokryfní Ezdrášova apokalypsa s dodatky 5. a 6. knihy Ezdrášovy, pocházejícími z křesťanské doby, jsou označovány za knihy Ezdrášovy. Knihy Ezdráše a Nehemiáše byly sepsány ve 3. stol. př. Kr. za perské nadvlády. Podle nich přišel Ezdráš do Jeruzaléma s dekretem perského krále kolem r. 458 př. Kr., vyučoval židovský zákon, staral se o zrušení smíšených manželství a tím znovu obnovil jednolitost židovské obce. Po návratu z vyhnanství se v době působení kněze Ezdráše (5. stol. př. Kr.) stala tóra státním zákonem.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz