Filón Alexandrijský

Synonyma hesla: Filón z AlexandriePhilo AlexandrinusFilon Alexandrijský

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: rané křesťanství 1. stol.př.n.l. 1. století

Filón vyučoval exegetickým metodám a jako vykladač Bible měl trvalý vliv na řeckou a nepřímo i na západní církev. Jeho spisy se navzdory svému množství zachovaly lépe než spisy mnoha církevních otců. O jeho životě nemáme mnoho zpráv. Měl se narodit v letech 30 až 20 př. Kr. v Alexandrii. Roku 39/40 byl z pověření svých židovských spoluobčanů vyslán k císaři Gaiu Caligulovi. Není pravděpodobné, že by byl potom ještě dlouho živ.
Převážná část jeho spisů jsou alegorické výklady některých textů z Pentateuchu. Jako filozof se Filón řadí k střednímu platonismu. V Písmu svatém vyhledává zjevení o Bohu a duši a hledá poučení pro duši, aby mohla vystupovat k Bohu. To všechno nachází prostřednictvím alegorického výkladu. Přitom užívá metody, kterou již drahnou dobu pěstovali alexandrijští učenci při práci se spisy řeckých básníků, které chápali jako spisy týkající se zjevení. Skrze Filóna se pak církevní otcové naučili odvozovat ze Starého zákona důkazná místa pro řeckou křesťanskou teologii.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

1. století

rané křesťanství

1. stol.př.n.l.Copyright iEncyklopedie.cz