Florian, Josef

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 19. století 20. století

(1873–1941), pedagog, vydavatel, překladatel, publicista, narozený ve Staré Říši (okr. Jihlava). V letech 1885–1891 studoval na reálce v Telči a v letech 1894–1897 na české technice a na Filozofické fakultě pražské univerzity. V letech 1898–1900 působil jako profesor přírodopisu na gymnáziu v Náchodě. Celoživotně se věnoval vydávání knih Dobrého díla, které pojal jako souhrn všeho podstatného z vědy, umění a teologie, které tvořily tři stupně jeho projektu Hory studia. Při formování svého díla vychá­zel z autority osobnosti Léona Bloye a z víry v poselství La Salettského zjevení Panny Marie. Významnou úlohu v něm hráli i papež Pius X. a mystička A. K. Emmerichová. Zakladatelská osobnost, která první uvedla do českého prostředí díla např. L. Bloye, J. B. d’Aurevillyho, M. Blondela, G. K. Chestertona, H. Belloca, R. Guardiniho, G. Rouaulta, W. B. Yeat­se, F. Kafku a mnoho dalších. Florian vydal 140 knih edice Dobré dílo, 50 svazků edice Studium, 50 sborníků Nova et vetera, 51 svazků edice Kurs a 65 sborníků Archy. Velkou pozornost věnoval formální úpravě staroříšských publikací. Spolupracoval mj. s V. H. Brunnerem, J. Konůpkem, J. Čapkem, J. Váchalem, B. Reynkem, J. Bendou, J. R. Markem. Zemřel ve Staré Říši.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

19. století

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz