František Xaverský

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí jezuité

Časové zařazení: 16. století

(*1506 Xavier u Pamplony, +1552 v San-tianu v Číně). Apoštol Indů. Ve svých 28 letech vyučoval v Paříži na univerzitě aristotelskou filozofii; poznal se tam a spřátelil s Ignácem z Loyoly, zakladatelem řeholního společenství Tovaryšstva Ježíšova (viz jezuité), a přísahal se sedmi dalšími druhy úplnou oddanost církvi a papeži. S Ignácem odešel do Říma a pak do Boloně, kde učil katolickou scholastickou filozofii. Roku 1540 byl jmenován papežským legátem pro východní Indii a od r. 1542 vykonal čtyři obsáhlé misie, mj. do Japonska a do Číny. Je původcem velkých jezuitských misií, kanonizován byl Řehořem XV. roku 1623, Benedikt XIV. jej prohlásil r. 1747 patronem Indů. Sv. František Xav. je jedním z velmi oblíbených světců období baroka.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

jezuité

křesťanství

16. století

svatíCopyright iEncyklopedie.cz