Františka d´Amboise

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Místní zařazení: Francie

Časové zařazení: 15. století

Narodila se r. 1427 pravděpodobně v Thouars (ve Francii). Provdána za bretaňského vévodu Petra II. byla v r. 1450 spolu s ním korunována v katedrále v Rennes. Po sedm let manželství příznivě ovlivňovala vladařské působení svého muže. Když pak ovdověla, nedbala na nabídky k dalšímu sňatku, ale pomýšlela na řeholní život. Za jejího přispění byl r. 1463 založen v Bondon první klášter karmelitek ve Francii. Po několika jednáních s generálem řádu bl. Janem Sorethem sama r. 1468 do tohoto kláštera vstoupila. V r. 1477 založila druhý klášter v Nanntes. Byla v těchto domech převorkou. Jejími pokyny, které předala sestrám, se později řídily i další kláštery. Proto je považována za zakladatelku karmelitek ve Francii. Vedla sestry k častému přijímání eucharistie a k přísné klazuře, k níž se zavazovaly zvláštním slibem. Dobře poznala škody, které nedbalé dodržování klauzury s sebou přinášelo. Zemřela 4.11.1485 v Nanntes. Za Velké francouzské revoluce byly zničeny její ostatky i většina textů jejích pokynů pro sestry. Z dochovaných zbytků ji poznáváme jako zdatnou a hluboce zbožnou ženu. Za blahoslavenou byla prohlášena v r. 1863.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

Francie

blahoslavení

15. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz