Fulgentius z Ruspe

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 5. století 6. století

Fulgentius byl biskupem v Ruspe v letech 507 až 533. Narodil se v senátorské rodině asi roku 467 v Telepte v provincii Byzacena. Dostalo se mu dobrého vzdělání, odpovídajícího jeho původu; naučil se řeckému jazyku a seznámil se s řeckou literaturou. Zpočátku usiloval o světskou kariéru, ale brzy toho zanechal a stal se mnichem. V roce 507 byl vysvěcen na biskupa v Ruspe, malém přístavním městě v provincii Byzacena. Brzy nato ho vandalský král Thrasamundus (496–523) během pronásledování katolických věřících poslal do vyhnanství na Sardinii. Pro svou učenost a přísný styl života se těšil velké vážnosti; v roce 516 byl proto povolán jako mluvčí katolíků do Kartága, aby disputoval s královými ariánskými teology. Velmi se přitom vyznamenal. Roku 517 byl poslán nazpět; teprve roku 523, když s nástupem nového krále Hildericha ustalo násilné obracení, mohl opět zaujmout své biskupské místo. V posledním desetiletí svého života ho už stát neobtěžoval.
Se svým současníkem Fabiem Planciadem Fulgentiem, rovněž Afričanem, nemá tento Fulgentius nic společného. Jeho životopis na to nijak neukazuje a vzhledem k jeho rozvážnosti si nelze představit, že by mohl být původcem nějakých mýtografických spisů.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i přehled autorových spisů a českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

6. století

křesťanství

5. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz