Gabriel

Kategorie: religionistika

Jak v křesťanské, tak v islámské tradici je archandělem, který přinesl a vyložil lidem Boží poselství. V evangeliu sv. Lukáše zvěstuje Panně Marii narození Ježíšovo.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika



Copyright iEncyklopedie.cz