Geneze

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Kniha Genesis je první kniha Starého zákona, známa je také jako První kniha Mojžíšova. Za své jméno (odvození z řeckého výrazu pro "vznik", "původ") vděčí podrobné historii stvoření v kapitolách 1 - 2. Vyprávění vede přes příběh prvního hříchu člověka, který vrcholí v trestu potopy, k praotcům Izraele: Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, a končí historií Josefovou. Na knize Genesis lze vidět dobře vznik Pentateuchu, mj. s texty jahvisty a kněžským spisem.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz