Gertruda

Synonyma hesla: Gertruda Veliká

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí

Časové zařazení: 13. století 14. století

Narodila se 6. ledna 1256 v Eislebenu v Durynsku. V pěti letech byla dána na výchovu do blízkého kláštera cisterciaček v Helftě; tam se jí dostalo literárního, filosofického i teologického vzdělání; měla velkou zálibu ve studiu latiny, ve zpěvu a v malířství. V roce 1281 se jí po několika týdnech těžké vnitřní krize dostalo milosti mystického nazírání. Po překonání vážného onemocnění (1288) začala psát o svých zjeveních, zvláště o eucharistii a o Ježíšově Srdci; v jejích spisech lze najít téměř všechny invokace z dnešních litanií k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Zemřela ve svém klášteře pravděpodobně 17. listopadu 1301 nebo 1302. Na veřejnost se její spisy dostaly až v 16. století a od té doby byly přeloženy do všech hlavních evropských jazyků, v 18. století i do češtiny. Od 17. století je uctívána v benediktinských klášterech, v roce 1677 bylo její jméno zapsáno do římského martyrologia. (V církevním kalendáriu je zařazena jako: panna).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

13. století

křesťanství

14. století

svatíCopyright iEncyklopedie.cz