Gilgamešův epos

Kategorie: religionistika

Podkategorie: mytologie

Místní zařazení: Sumer Babylonie

Obsáhlý okruh bájí o králi Gilgamešovi se skládá z textů, které pocházejí z několika staletí od různých národů. Starobabylónský nápis na jedné stavbě sděluje, že Gilgameš postavil velkou zeď kolem Uruku. Spolu se svým druhem Enkiduem uskutečnil řadu hrdinských činů a vzbudil zájem bohyně Ištar, avšak odmítl ji. Nato Ištar poslala nebeského býka, kterého pak hrdinové usmrtili. Enkidu přišel o život. Další průběh eposu, který je kromě starších zlomků nejúplněji zachován ve verzi ze 7. stol. př. Kr. z knihovny Aššurbanipala v Ninive, nám ukazuje některé pohledy na představy o posmrtném životě u Babylóňanů a Sumeřanů. Gilgameš přeplul na svých cestách "vodu smrti" a setkal se s předkem, od něhož se dozvěděl o historii potopy. "Bylinu života," kterou přinesl z podsvětí, sežral had. Gilgamešovi se zjevil duch Enkiduův a vylíčil mu podsvětí. Vyprávění o potopě bylo k eposu přidáno dodatečně. Možná čerpá z téhož pramene jako biblické vyprávění.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

Babylonie

mytologie

SumerCopyright iEncyklopedie.cz