Gótové

Kategorie: religionistika

Časové zařazení: stěhování národů

Kmen východních Germánů táhl v prvním stol. př. Kr. ze Skandinávie a Gotlandu k ústí Visly. Připojil se k markomanskému kmenovému spolku Marboda. Mezi r. 150 a 180 odtáhli Gótové na severní pobřeží Černého moře a vyvolali první germánské stěhování národů. Odtud Gótové ohrožovali římskou říši, jejíž císař Décius padl r. 251 v boji proti nim. Pronikli Makedonií až do Sparty a Malé Asie. Od r. 269 se kmen rozdělil podle svých jihoruských sídlišť na Vizigóty a Ostrogóty. Prostřednictvím kappadockých válečných zajatců přišli do styku s křesťanstvím. Wulfilův gótský překlad bible způsobil v polovině 4. stol. obrácení na křesťanství árijského ražení. Zatímco Ostrogóti se stali pod Teodorichem r. 493 pány Itálie, táhla hlavní část Vizigótů kolem r. 586 přes Galii do Španělska.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

stěhování národůCopyright iEncyklopedie.cz