Hřbitov

Kategorie: religionistika

Místem, na němž jsou pohřbíváni mrtví, byl často ohražený prostor kolem kostela a byl většinou vybaven právem azylu. V Evropě známe nejstarší pohřebiště z doby střední doby kamenné. Křesťané pochovávali mrtvé zpočátku na volném poli, během času však v katakombách, které sloužily v době pronásledování také jako místo útočiště a bohoslužeb. Odtud povstal zvyk pochovávat také uvnitř kostela, což však bylo později vyhrazeno šlechticům a kléru, než byl tento zvyk v 18. stol. zakázán.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz