Ignác z Loyoly

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí jezuité

Časové zařazení: 16. století

(*Loyola 1491 - +Řím 31.7.1556). Španělský šlechtic a zakladatel jezuitského řádu byl zprvu důstojníkem. Po těžkém zranění četl o životě Krista a svatých. Věnoval proto svůj život ideálům křesťanství. Po poustevnickém životě, pouti do Svaté země a studiu v Paříži přijal r. 1537 kněžské svěcení. Se stejně smýšlejícími žil od r. 1534 v řádovém společenství a napsal pro ně mj. návod k exerciciím. V cílech, které si řád klade, se spojuje hrdinství a duchovní přísnost křížových výprav a tradice klášterního života s přísně disciplinovaným plánem křesťanského formování ducha a duše. Roku 1540 schválil papež Pavel III. řád pod názvem Tovaryšstvo Ježíšovo (viz jezuité). Až do konce svého života řídil Ignác z Loyoly z Říma přísně organizovaný, přímo papeži podřízený řád jako první řádový generál.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

jezuité

křesťanství

16. století

svatíCopyright iEncyklopedie.cz