Indiánská náboženství

Kategorie: religionistika

Podkategorie: indiáni

Místní zařazení: Jižní Amerika Severní Amerika

Dvojitý světadíl se svými různými klimatickými zónami skrýval rozmanitost tradičních životních forem a náboženství. Styk s bílými velmi redukoval počet Indiánů válkou, zavlečenými chorobami i otroctvím. Mnohé kultury zanikly. Dnes žije mezi Kanadou a Ohňovou zemí ještě asi 350 větších kmenů, celkem se hovoří asi 600 různými jazyky. Kmenům je společná víra v "nejvyšší bytost", která však nemusí být současně bohem stvořitelem. Daleko rozšířenější je dále představa o říši mrtvých, kterou považují většinou za šťastné místo. Také se často vyskytuje motiv spojení nebe a země "stromem světů". Jako prostředník mezi tímto světem a oním hraje ústřední roli kouzelník nebo šaman. Důležitý pro náboženský život je nadto kult předků a víra v existenci různých duší. Severní Amerika: důležitým aspektem náboženství severoamerických Indiánů je víra v kosmickou, životodárnou sílu, která je neviditelná a projevuje se přírodní mocí, ale je i ve věcech, jako kamenech, pařezech, kostech nebo posvátných místech. Tato síla je přenosná na člověka. Rozšířeným zvykem, zvláště v oblasti rovin, je hledání ochranného ducha. Hledač se musí podrobit mj. přísným postním předpisům, aby našel ve viděních svou totemovou příslušnost nebo svého ochranného ducha. Ten může být přivolán v nebezpečí, pomáhá však i při lovu nebo léčení nemocí. Jižní Amerika: ústřední roli ve víře rybářů a lovců Jižní Ameriky hrají duchové. U kmenů východních Tupi v Brazílii trestá Korupira, Pán zvěře, když je uloveno více divoké zvěře než je nutno. Musí ho pak usmířit ceremonie a oběť tabáku. Zemědělci uctívají různé bohy vegetace, jimž se připisuje vliv na plodnost půdy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

Severní Amerika

indiáni

Jižní AmerikaCopyright iEncyklopedie.cz